Skládání kolmých kmitů - Lissajousovy obrazce

Tento nástroj slouží k simulaci skládání dvojice navzájem kolmých kmitů. Jeho ovládání snadno pochopíte - rovnice jsou psány v obvyklém tvaru. Několik důležitých poznámek: 1) pište desetinnou TEČKU, 2) frekvence zadávejte celočíselné (jinak stejně budou zaokrouhleny), 3) s množstvím iterací to nepřehánějte (skript nejspíše poběží, ale potrvá mu to), 4) s amplitudou to klidně přežeňte - stejně pak křivky neuvidíte (viditelné maximum je 1), 5) barvy křivek v časovém diagramu odpovídají stejně obarveným souřadnicím.


A f
x(t) = * sin(2*pi* *t + *pi)
y(t) = * cos(2*pi* *t)
Počet iterací: (0=default)
Timeout: (0=default)